Ik hadd ens ne FrejerIk hadd ens ne Frejer, o-ho,
ik hadd ens ne Frejer, o-ho,
ik hadd ens ne Frejer,
denn was nett geheuer, o-oh, o-ho, o-ho!

An´n Hoot kine Rand meer, o-ho,
Iné Muule kine Tand meer, o-ho,
An´n Hoot kine Rand meer, o-ho,
denn was nett geheuer, o-oh, o-ho, o-ho!

Sin Vader was Schnieder, o-ho,
Meek Buksen för Wiewer, o-ho.
Sin Vader was Schnieder, o-ho,
denn was nett geheuer, o-oh, o-ho, o-ho!

Sin Moder ne Schlöre, o-ho,
Ne Sakk vör de Döre, o-ho,
Sin Moder ne Schlöre, o-ho.
de was nett geheuer, o-ho, o-ho, o-ho!

Sin Süster was Neister, o-ho,
Meek Kleeder met Kleister, o-ho,
Sin Süster was Neister, o- ho,
de was nett geheuer, o-ho, o-ho, o-ho!

He leep ook noch krüsslaam, o-ho,
Ne Schnöttert as ne Truthaan, o-ho,
He leep ook noch krüsslaam, o-ho,
denn was nett geheuer, o-oh, o-ho, o-ho!

An´e Bukse kin Knööpe, o-ho,
Mor Lüse met Hööpe, o-ho,
An´e Bukse kin Knööpe, o-ho,
denn was nett geheuer, o-oh, o-ho, o-ho!

In´n Jass kine Mauen, o-ho,
so´n Menss´sall ik trauen? o-ho,
In´n Jass kine Mauen, o-ho,
denn was nett geheuer, o-oh, o-ho, o-ho!