Denn Bur

Denn Bur, denn kun nich kaken, denn hat ne Pier int Gatt,
he kun de Pier nich packen ,de was jo föll de glatt.
viederie, viedera, a, viederallalala, viederallala, viederallala