Frau Piff un Frau Paff

De hadden grot Stritt,
dat Schennen dat hörn man meilenwitt.
Watt se sick schmedden an de Kopp,
dat wuss de ganze Naoberschopp.
Frau Piff nehm sick ne dicken Steen,
un schmett Frau Paff dormet ant Been.
Frau Paff de was darop nich fuhl,
nehm sick ne Perdeköttel un schmett öhr an de Mul.
De Mul stun vant Schennen los,
un dorin flog dat Wurfgeschoss.
Frau Piff blew ganz perplex nu stohn,
de Sake lot ick wiedergohn.
Ick holl denn Köttel in de Mul,
un röckt anpatt ok noch so ful,
bis dat de Polizei is kommen,
den Tatbestand häw upenommen...