Dat Pöggsken


Pöggsken sitt in'n Sunnenschien,
O, wat is dat Pöggsken fien
Met de gröne Bücks!
Pöggsken dech an nicks.
Kümp de witte Gausemann,
Häw so raude Stewweln an,
Mäck en groot Gesnater,
Hu, wat fix
Springt dat Pöggsken met de Bücks,
met de schöne gröne Bücks,
met de Bücks in't Water!
(Augustin Wibbelt)